รู้จักเรา

ข้อมูลบริษัท

ทัสพาร์ค ดับบลิวเอชเอมีพื้นที่ทั้งหมด 1,408 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในโครงการบล็อก 28 ย่าน Creative and Startup Village ซึ่งบริหารจัดการโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ทัสพาร์ค ดับบลิวเอช เอ มุ่งมั่นสนับสนุนการเติบโตของสตาร์ทอัพและส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศจีน ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในอาเซียน

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจของเราสร้างระบบนิเวศทางนวัตกรรมสำหรับสตาร์ทอัพโดยจัดเตรียมพื้นที่ทำงานที่เหมาะแก่การทำงาน สิ่งอำนวยความสะดวกคุณภาพสูงและเครือข่ายระดับโลกไว้ให้ นอกจากนี้ ทีมของทัสพาร์ค ดับบลิวเอชเอจะช่วยเป็นพี่เลี้ยงและสนับสนุนการเติบโตของสตาร์ทอัพโดยให้บริการบ่มเพาะธุรกิจ (Incubation services) และบริการเพื่อการขยายธุรกิจ (Soft-Landing)

จากความสนับสนุนจากเครือข่ายนวัตกรรมระดับโลกของทัส โฮลดิ้งส์ผนวกกับความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมในประเทศของดับบลิวเอชเอ ทัสพาร์ค ดับบลิวเอชเอ ตั้งเป้าที่จะเป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยีชั้นนำแห่งหนึ่งของโลก และเป็นศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมที่โดดเด่นกลางเมืองของกรุงเทพฯ

ในฐานะส่วนหนึ่งของครอบครัวทัส โฮลดิ้งส์ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน เรามีพันธกิจที่จะเร่งการเติบโตของสตาร์ทอัพโดยช่วยเหลือด้านทรัพยากรและความเชี่ยวชาญแก่ผู้ประกอบการ

ผู้ถือหุ้นของเรา

ทัส โฮลดิ้งส์

บริษัท ทัส โฮลดิ้งส์ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าทัส โฮลดิ้งส์) ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2543 เดิมเคยเป็นศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย Tsinghua (ชิงหวา) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2537

ในฐานะที่เป็นบริษัทซึ่งบริหารสินทรัพย์มูลค่ามากกว่า 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐและเป็นผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมในมากกว่า 800 กิจการ ทัส โฮลดิ้งส์กลายเป็นระบบนิเวศทางนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีฐานนวัตกรรมมากกว่า 300 แห่งซึ่งบ่มเพาะบริษัทมาแล้วมากกว่า 10,000 บริษัท

ทัส โฮลดิ้งส์พัฒนาต้นแบบการบริการบ่มเพาะนวัตกรรมแบบบูรณาการ การลงทุนทางการเงิน การฝึกอบรมผู้ประกอบการ นวัตกรรมที่เปิดกว้างและแพลตฟอร์มบริการทางการเงินตั้งแต่ต้นจนจบ

เว็บไซต์ของทัส โฮลดิ้งส์

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป

ผู้นำด้านโลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภคและพลังงาน แบบบูรณาการของประเทศไทย

การดำเนินงานของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ประกอบด้วยธุรกิจหลัก 4 ด้านนำเสนอบริการแบบบูรณาการ ซึ่งช่วยให้บริษัทจัดหาโซลูชันที่พร้อมสรรพให้ลูกค้าได้

  • โลจิสติกส์ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • นิคมอุตสาหกรรม: ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  • สาธารณูปโภคและพลังงาน: ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  • แพลตฟอร์มดิจิทัล: ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จำกัด
เว็บไซต์ของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป

พันธมิตรของเรา