กิจกรรม

“𝐉𝐔𝐌𝐏𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓 𝐂𝐇𝐈𝐍𝐀” 𝐎𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞𝐚𝐬 𝐄𝐥𝐢𝐭𝐞 𝐈𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 & 𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐧𝐞𝐮𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐏𝐡𝐚𝐬𝐞 𝟐
TUS Talk Series EP.4 – “𝐃𝐞𝐞𝐩 𝐢𝐧𝐬𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐓𝐡𝐚𝐢 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥: 𝐂𝐚𝐬𝐞 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐲 𝐨𝐟 𝟓𝟎𝟎 𝐓𝐮𝐤𝐓𝐮𝐤𝐬”
“JUMPSTART CHINA” - Overseas Elite Innovation & Entrepreneurship Competition
TUS Talk Series EP.3 – “Strategic Communication for Startup and Entrepreneurs” - การสื่อสารเชิงกลยุทธ์สำหรับสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการ
TUS Talk Series EP.2 – Trend of talent acquisition for business : Case study of “Devcurate”
พิธีเปิด Huawei Spark Ignite Thailand launching ceremony – การแข่งขัน Thailand Startup 2021
การแข่งขัน “Entrepreneurship ZaoZhuang Win-win Future: The High-level Talents Entrepreneurship Competition” เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2021
GBA Innovation Summit 2021
TusPark WHA ร่วมกับ AIT สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย จัดสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “Deep Tech in Thailand’s New S-curve Industries : Opportunities in Thai Market”
TUS Talk Series EP1. - Start business from scratch: From employee toward entrepreneur
สัมมนาออนไลน์ครั้งแรกของ TusPark WHA ในหัวข้อ “ Surviving the pandemic - as a startup”