ทัสพาร์ค ดับบลิวเอชเอ ต้อนรับคณะทำงานจากสมาคมสมองกลฝังตัวไทย เยี่ยมชมศูนย์สร้างนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจทัสพาร์ค ดับบลิวเอชเอ

เมื่อวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา ทัสพาร์ค ดับบลิวเอชเอมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะทำงานจากสมาคมสมองกลฝังตัวไทยในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์สร้างนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจทัสพาร์ค ดับบลิวเอชเอ ในการนี้ทีมทัสพาร์ค ดับบลิวเอชเอได้แนะนำประวัติความเป็นมาและการพัฒนาธุรกิจของบริษัททัส โฮลดิ้งส์ ซึ่งนำมาสู่การจัดตั้งศูนย์สร้างนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจทัสพาร์ค ดับบลิวเอชเอในประเทศไทย ทั้งนี้มีการเยี่ยมชมพื้นที่ภายในโครงการศูนย์ธุรกิจทัสพาร์ค ดับบลิวเอชเอ ซึ่งให้บริการพื้นที่ทำงานที่เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการบ่มเพาะธุรกิจ (Incubation service) นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังมีการหารือความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือกันระหว่างทั้งสองฝ่ายในอนาคต

แชร์: