ทัสพาร์ค ดับบลิวเอชเอ ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินในการแข่งขัน Pitch@School รอบชิงชนะเลิศ จัดโดย GEN ประเทศไทย

Global Entrepreneurship Network (GEN) Thailand ผู้จัดกิจกรรม Pitch@School ซึ่งเป็นโครงการด้านการศึกษาเชิงความคิดการเป็นผู้ประกอบการและจัดการแข่งขันการนำเสนอไอเดียธุรกิจสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย TusPark WHA ในฐานะพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับ GEN ประเทศไทยได้รับเกียรติเชิญร่วมการแข่งขัน Pitch@School รอบชิงชนะเลิศ ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยคุณไพศาล เจียรอุทัยธำรงค์ ผู้จัดการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการบ่มเพาะธุรกิจทัสพาร์ค ดับบลิวเอชเอ ได้รับเชิญร่วมเป็นกรรมการตัดสินทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย คุณไพศาล เจียรอุทัยธำรงได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนในการพัฒนาแผนโครงการในอนาคต

Contact us: 02 334 0462
Email: info@tusparkwha.com
#TusParkWHA #StartupThailand #Incubation #Innovation #สตาร์ทอัพ #GENThailand
#TUSnetwork #GlobalEntrepreneurshipNetwork #Entrepreneurship

แชร์: