ทัสพาร์ค ดับบลิวเอชเอ ร่วมงานลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัท GEN ประเทศไทยและสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ScII)

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ทีมทัสพาร์ค ดับบลิวเอชเอ เข้าร่วมงานการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัท GEN ประเทศไทยและสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ScII) เพื่อแสดงความยินดีกับทั้งสององค์กร ทั้งนี้ทีมทัสพาร์ค ดับบลิวเอชเอมีการหารือกับทั้งสององค์กรเกี่ยวกับการร่วมมือกันจัดกิจกรรมภายในปีนี้ด้วย

About GEN Thailand: GEN Thailand is the country affiliate of the Global Entrepreneurship Network, a global organization operating in 180 countries through a range of projects and programs.


About ScII: ScII is the newest school established by Chulalongkorn University, currently offering a four-year Bachelor of Arts and Science in Integrated Innovation (BAScii) degree program.


ติดต่อเรา: 02 334 0462

อีเมล: info@tusparkwha.com

แชร์: